SAMSONITE – VORES GARANTI

Samsonite-produkter testes grundigt for at sikre, at vores rejseprodukter lever op til meget høje standarder. Hvis der derfor opstår et problem med dette Samsonite-produkt (Produktet), og problemet skyldes materiale- og fabrikationsfejl, vil Samsonite efter eget skøn enten reparere eller erstatte Produktet i henhold til garantivilkårene og -betingelserne, der er angivet heri. Garantien heri gælder kun for den første køber eller gavemodtageren af Produktet. Garantiens varighed og betegnelsen for de varer, den gælder for, er angivet på garantibevisdokumentationen inde i Produktet, og/eller på listen med Produktegenskaber på vores hjemmeside.

Elektriske og elektroniske komponenter og tilslutninger, kabler, adaptere og batterier er ikke omfattet af garantien. De heri beskrevne garantier dækker kun produktionsfejl og dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller urimelig brug, forkert pleje, ulykker, slid, eksponering for ekstreme temperaturer, opløsningsmidler, syrer, vand, normal slid eller forkert håndtering (af luftfartsselskaber for eksempel); kosmetiske skader som ridser, buler, pletter, farveændringer eller andre ikke-funktionelle ændringer i produktets udseende er også udelukket. Hvis dit produkt er beskadiget under transit, skal du indgive et krav til transportselskabet på ankomststedet, hvis det er muligt, inden tolden passeres.

Vedligeholdelse og reparationer, der ikke er dækket af garantien, kan foretages af en hvilken som helst virksomhed, men Samsonite kræver, at du kun bruger et godkendt Samsonite-reparationscenter (Servicecenter) til reparationer, der er dækket af garantien. Forkert eller forkert udført vedligeholdelse eller reparation medfører, at garantien bortfalder. Klik her eller besøg https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation for at finde et Servicecenter. Du skal ikke sende Produktet direkte til Samsonite, da det kun vil forsinke reparationen. Denne garanti er global, og du kan få dit Produkt repareret i et hvilket som helst Servicecenter i verden. Du skal dog selv dække alle omkostninger ved transport af Produktet til et Servicecenter herunder, men ikke begrænset til, omkostningerne til emballering, forsendelse og gældende skatter og afgifter.

For at få foretaget garantireparation hos et Servicecenter skal du kunne fremvise det korrekt udfyldte garantibevis eller den originale kvittering. Servicecenteret afgør, om problemet er dækket af Samsonites garanti. Hvis garantien dækker, får du at vide, om Produktet vil blive repareret, eller om du vil få et nyt. Enhver sådan reparation eller udskiftning til nyt sker for Samsonites regning, herunder alle omkostninger i forbindelse med at returnere det reparerede eller nye produkt til dig. Hvis Produktet skal udskiftes, og Produktet ikke længere kan skaffes, erstatter Samsonite Produktet med et sammenligneligt Samsonite-produkt.

Der fralægges udtrykkeligt ethvert ansvar for hændelige skader og følgeskader. Udgifter til arbejdstid og skader, der skyldes arbejde, der er foretaget andre steder end et Servicecenter, er ikke dækket af denne garanti. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskrives enhver stiltiende garanti. Garantien heri er begrænset til Produktets værdi. Fabrikationsspecifikationerne kan ændres uden varsel. Produktlåse er kun beregnet til at forhindre åbning ved uheld og kan ikke nødvendigvis forhindre tyveri af Produktet eller Produktets indhold, beskadigelse eller åbning foretaget af flyselskab, lufthavnspersonale eller myndigheder. Undersøg dit Produkt med det samme, når det har været håndteret af andre end dig selv.

Vores garanti er beregnet til at give dig specifikke lovpligtige rettigheder. Ud over de rettigheder, der er beskrevet heri, kan du også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller fra land til land mht. undtagelsen eller anvendelsen af stiltiende garantier, hændelige skader og følgeskader samt reparation og nyt produkt. Derfor gælder de begrænsninger eller undtagelser, der specifikt er angivet i denne garanti, muligvis ikke for dig.

I EU har du ret til gratis afhjælpning fra sælgers side ved en mangel på varerne, og at disse beføjelser ikke påvirkes af den handelsmæssige garanti.

Navn og adresse på garanten: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.

AMERICAN TOURISTER – VORES GARANTI

American Tourister-produkter testes grundigt for at sikre, at vores rejseprodukter lever op til meget høje standarder. Hvis der derfor opstår et problem med dette American Tourister-produkt (Produktet), og problemet skyldes materiale- og fabrikationsfejl, vil American Tourister efter eget skøn enten reparere eller erstatte Produktet i henhold til garantivilkårene og -betingelserne, der er angivet heri. Garantien heri gælder kun for den første køber eller gavemodtageren af Produktet. Garantiens varighed og betegnelsen for de varer, den gælder for, er angivet på garantibevisdokumentationen inde i Produktet, og/eller på listen med Produktegenskaber på vores hjemmeside.

Elektriske og elektroniske komponenter og tilslutninger, kabler, adaptere og batterier er ikke omfattet af garantien. De heri beskrevne garantier dækker kun produktionsfejl og dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller urimelig brug, forkert pleje, ulykker, slid, eksponering for ekstreme temperaturer, opløsningsmidler, syrer, vand, normal slid eller forkert håndtering (af luftfartsselskaber for eksempel); kosmetiske skader som ridser, buler, pletter, farveændringer eller andre ikke-funktionelle ændringer i produktets udseende er også udelukket. Hvis dit produkt er beskadiget under transit, skal du indgive et krav til transportselskabet på ankomststedet, hvis det er muligt, inden tolden passeres.

Vedligeholdelse og reparationer, der ikke er dækket af garantien, kan foretages af en hvilken som helst virksomhed, men American Tourister kræver, at du kun bruger et godkendt American Tourister-reparationscenter (Servicecenter) til reparationer, der er dækket af garantien. Forkert eller forkert udført vedligeholdelse eller reparation medfører, at garantien bortfalder. Klik her eller besøg https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation for at finde et Servicecenter. Du skal ikke sende Produktet direkte til American Tourister, da det kun vil forsinke reparationen. Denne garanti er global, og du kan få dit Produkt repareret i et hvilket som helst Servicecenter i verden. Du skal dog selv dække alle omkostninger ved transport af Produktet til et Servicecenter herunder, men ikke begrænset til, omkostningerne til emballering, forsendelse og gældende skatter og afgifter.

For at få foretaget garantireparation hos et Servicecenter skal du kunne fremvise det korrekt udfyldte garantibevis eller den originale kvittering. Servicecenteret afgør, om problemet er dækket af American Touristers garanti. Hvis garantien dækker, får du at vide, om Produktet vil blive repareret, eller om du vil få et nyt. Enhver sådan reparation eller udskiftning til nyt sker for American Touristers regning, herunder alle omkostninger i forbindelse med at returnere det reparerede eller nye produkt til dig. Hvis Produktet skal udskiftes, og Produktet ikke længere kan skaffes, erstatter American Tourister Produktet med et sammenligneligt American Tourister-produkt.

Der fralægges udtrykkeligt ethvert ansvar for hændelige skader og følgeskader. Udgifter til arbejdstid og skader, der skyldes arbejde, der er foretaget andre steder end et Servicecenter, er ikke dækket af denne garanti. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskrives enhver stiltiende garanti. Garantien heri er begrænset til Produktets værdi. Fabrikationsspecifikationerne kan ændres uden varsel. Produktlåse er kun beregnet til at forhindre åbning ved uheld og kan ikke nødvendigvis forhindre tyveri af Produktet eller Produktets indhold, beskadigelse eller åbning foretaget af flyselskab, lufthavnspersonale eller myndigheder. Undersøg dit Produkt med det samme, når det har været håndteret af andre end dig selv.

Vores garanti er beregnet til at give dig specifikke lovpligtige rettigheder. Ud over de rettigheder, der er beskrevet heri, kan du også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller fra land til land mht. undtagelsen eller anvendelsen af stiltiende garantier, hændelige skader og følgeskader samt reparation og nyt produkt. Derfor gælder de begrænsninger eller undtagelser, der specifikt er angivet i denne garanti, muligvis ikke for dig.

I EU har du ret til gratis afhjælpning fra sælgers side ved en mangel på varerne, og at disse beføjelser ikke påvirkes af den handelsmæssige garanti.

Navn og adresse på garanten: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.

LIPAULT – VORES GARANTI

Lipault-produkter testes grundigt for at sikre, at vores rejseprodukter lever op til meget høje standarder. Hvis der derfor opstår et problem med dette Lipault-produkt (Produktet), og problemet skyldes materiale- og fabrikationsfejl, vil Lipault efter eget skøn enten reparere eller erstatte Produktet i henhold til garantivilkårene og -betingelserne, der er angivet heri. Garantien heri gælder kun for den første køber eller gavemodtageren af Produktet. Garantiens varighed og betegnelsen for de varer, den gælder for, er angivet på garantibevisdokumentationen inde i Produktet, og/eller på listen med Produktegenskaber på vores hjemmeside.

Elektriske og elektroniske komponenter og tilslutninger, kabler, adaptere og batterier er ikke omfattet af garantien. De heri beskrevne garantier dækker kun produktionsfejl og dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller urimelig brug, forkert pleje, ulykker, slid, eksponering for ekstreme temperaturer, opløsningsmidler, syrer, vand, normal slid eller forkert håndtering (af luftfartsselskaber for eksempel); kosmetiske skader som ridser, buler, pletter, farveændringer eller andre ikke-funktionelle ændringer i produktets udseende er også udelukket. Hvis dit produkt er beskadiget under transit, skal du indgive et krav til transportselskabet på ankomststedet, hvis det er muligt, inden tolden passeres.

Vedligeholdelse og reparationer, der ikke er dækket af garantien, kan foretages af en hvilken som helst virksomhed, men Lipault kræver, at du kun bruger et godkendt Lipault-reparationscenter (Servicecenter) til reparationer, der er dækket af garantien. Forkert eller forkert udført vedligeholdelse eller reparation medfører, at garantien bortfalder. Klik her eller besøg https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation for at finde et Servicecenter. Du skal ikke sende Produktet direkte til Lipault, da det kun vil forsinke reparationen. Denne garanti er global, og du kan få dit Produkt repareret i et hvilket som helst Servicecenter i verden. Du skal dog selv dække alle omkostninger ved transport af Produktet til et Servicecenter herunder, men ikke begrænset til, omkostningerne til emballering, forsendelse og gældende skatter og afgifter.

For at få foretaget garantireparation hos et Servicecenter skal du kunne fremvise det korrekt udfyldte garantibevis eller den originale kvittering. Servicecenteret afgør, om problemet er dækket af Lipaults garanti. Hvis garantien dækker, får du at vide, om Produktet vil blive repareret, eller om du vil få et nyt. Enhver sådan reparation eller udskiftning til nyt sker for Lipaults regning, herunder alle omkostninger i forbindelse med at returnere det reparerede eller nye produkt til dig. Hvis Produktet skal udskiftes, og Produktet ikke længere kan skaffes, erstatter Lipault Produktet med et sammenligneligt Lipault-produkt.

Der fralægges udtrykkeligt ethvert ansvar for hændelige skader og følgeskader. Udgifter til arbejdstid og skader, der skyldes arbejde, der er foretaget andre steder end et Servicecenter, er ikke dækket af denne garanti. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskrives enhver stiltiende garanti. Garantien heri er begrænset til Produktets værdi. Fabrikationsspecifikationerne kan ændres uden varsel. Produktlåse er kun beregnet til at forhindre åbning ved uheld og kan ikke nødvendigvis forhindre tyveri af Produktet eller Produktets indhold, beskadigelse eller åbning foretaget af flyselskab, lufthavnspersonale eller myndigheder. Undersøg dit Produkt med det samme, når det har været håndteret af andre end dig selv.

Vores garanti er beregnet til at give dig specifikke lovpligtige rettigheder. Ud over de rettigheder, der er beskrevet heri, kan du også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller fra land til land mht. undtagelsen eller anvendelsen af stiltiende garantier, hændelige skader og følgeskader samt reparation og nyt produkt. Derfor gælder de begrænsninger eller undtagelser, der specifikt er angivet i denne garanti, muligvis ikke for dig.

I EU har du ret til gratis afhjælpning fra sælgers side ved en mangel på varerne, og at disse beføjelser ikke påvirkes af den handelsmæssige garanti.

Navn og adresse på garanten: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.

THE GREGORY LIMITED LIFETIME WARRANTY

Over the past 40 years, Gregory packs have earned an unmatched reputation for quality and reliability. We know that the quality of your experience depends on the reliability of your gear. That’s why we don’t build packs to last a season or two – we build them to provide you with a lifetime of high-performance and enjoyment.

We build Gregory gear to last a lifetime and that’s how long we stand behind it. We guarantee to you, the original purchaser, that this product will be free from defects in materials or workmanship, for as long as you own it.

This warranty does not cover damage due to unreasonable use or improper care. (Sorry, no free repairs if you have been using your pack as a feed bag for bears or cleaning it with white gas).

Now for the official part: all our Gregory Products are rigorously tested to ensure that the outdoor gear you trust meets our stringent standards. In the unlikely event that there’s a problem with your Gregory product, (the "Product") and this is caused by manufacturing defects in material and workmanship, Gregory will of course either fix or replace it in accordance with the warranty terms and conditions stated here. If you’ve got a second-hand Gregory Product, we’re afraid this doesn’t apply to you – this warranty only applies to the first purchaser or gift recipient of the Product.

If you’re looking to claim warranty, we do draw the line at unreasonable use so this warranty only covers manufacturing defects. Sorry to say it doesn’t cover any damage caused by misuse: this could include packing unusual items, neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear, transport damage, using your gear as a toboggan.... Another thing to remember is that the warranty provided herein is limited to the value of the Product. So that laptop you’ve packed won’t be covered by us if you’ve thrown your Gregory pack from a rooftop. Incidental and consequential damages are expressly disclaimed.

Good news: this warranty is global and you’re entitled to have your Product repaired at any authorised Gregory Service Centre in the world. To locate a Service Centre, click here or visit https://eu.gregorypacks.com/dk-en/repair-center-landing-page.html. But don’t forget to keep your original purchase receipt if applying for our warranty service. Also, be wary of any potentially dodgy backstreet repairs as improper or incorrectly performed maintenance or repairs void this warranty.

The Service Centre will determine whether or not your query is covered by Gregory’s warranty and, if it does, we’ll be happy to replace or repair your Product. Gregory will pay for any such repair or replacement, including any costs needed when returning your Gregory Product back to you, its rightful owner. In the case of a Product replacement where the Product is no longer available, we will find a suitable and comparable Gregory product for you.

Incidental and consequential damages are expressly disclaimed. Labour charges and damages attributable to work performed by anyone other than a Service Centre are not covered by this warranty. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are hereby excluded. The warranty provided herein is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs. This warranty is intended to give you specific legal rights. In addition to the rights described herein, you may also have other rights that vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

In the European Union you are entitled by law to remedies from the seller free of charge in the event of a lack of conformity of the Product and those remedies are not affected by this commercial guarantee.

Name and address of the guarantor: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium.

TUMI – PRODUCT INFORMATION AND WARRANTY

Welcome to the world of TUMI - the leading international brand of travel, business and lifestyle accessories. Since 1975, TUMI has been dedicated to providing our customers with an outstanding ownership experience. TUMI’s comprehensive product coverage is reflective of our commitment to our consumer’s ongoing satisfaction. Specifically, we make three commitments to our customers:

  1. You will enjoy using our innovative products that are designed and manufactured to be the best;
  2. You will experience world-class, after-sales customer service;
  3. For five (5) years after you purchase a TUMI product from one of our travel, business, or bag collections, or two (2) years for any wallet or accessory, from an authorized TUMI store or dealer, you will be covered by our Limited Warranty.

TUMI’s warranty extends to the original owner; it is straightforward and comprehensive, and just part of the total TUMI ownership experience. Should you have additional questions, please email service_eu@tumi.com. To speak live with a consumer affairs representative, please find the contact details at TUMI.com/customer-service.

First Year of Ownership: Worry Free

With limited exceptions, if your TUMI product is damaged during the first twelve (12) months you own it– including damage caused by normal wear and tear, airline handling, or other transit damage–TUMI will cover all repair expenses, including shipping costs to and from our repair facility. If we determine that the product is damaged beyond repair, we will replace it. If we determine that a replacement product is not available, we will provide you with a product of comparable value. Damages not covered are damage resulting from abuse, cosmetic damage (such as scratched leather or stained fabrics), and incidental or consequential damages, such as damage to or loss of the contents of a bag, loss of use, loss of time, or similar expenses.

Years Two through Five on travel bags, business cases, cross body bags, totes, backpacks and handbags and second year for wallets, accessories and outerwear: You are covered for manufacturing defects and normal wear and tear.

From the second through the fifth year you own your TUMI travel item, business case or other bag, and for the second year for wallets or accessories, TUMI will repair any item that is damaged due to normal wear and tear, or defective in materials or workmanship, including any structural defects (such as defective handles, zippers, or locks). For years two through five, we do not cover damage caused by airlines or other transit damage. Damage claims in transit cases should be filed against the carrier. Other damages not covered are damage resulting from abuse, cosmetic damage (such as scratched leather or stained fabrics) and incidental or consequential damages, such as damage to or loss of the contents of a bag, loss of use, loss of time, or similar expenses. Normal wear and tear for TUMI Outerwear does not include lost or missing buttons, torn fabrics or leathers or cosmetic damage as described above.

Your only responsibility is to ship your item to us for repair, postage paid, or take it to a TUMI store or authorized TUMI dealer, who will be happy to process the repair. In some cases there may be a nominal processing fee. Many repairs can actually be handled in the TUMI store, free of charge. If your item does need to be sent to our facility, we will repair it quickly and ship it back at no additional cost to you. In those cases where our warranty does not apply, your local service center will provide you with an estimate of any repair and return shipping costs that may be incurred.

You Can Expect Years of Quality Service

We do have many customers with well-traveled bags more than five years old, that they would like to have refurbished or repaired. For these customers, we offer courteous, responsive service and the highest quality repairs and refurbishment at a reasonable cost. If we are unable to repair the bag, we will suggest alternative options. Please call your local service center before sending your product for repair or refurbishment to discuss shipping and handling costs and other fees.

Total Commitment

The bottom line is that at TUMI, we are totally committed to keeping you happy about our products and our service. Once you have had the pleasure of owning and using our products, we hope that they will become your trusted companions for life. You can access the repair form to fill out and submit, 24 hours a day, seven days a week at TUMI.com/my-account/repair-services to view. To speak live with a consumer affairs representative, please find the contact details at TUMI.com/customer-service.

Proof of Purchase

Please save your store receipt as proof of purchase. This will be needed to demonstrate your warranty coverage. Additionally, this will serve as proof that your purchase was made at an authorized TUMI retailer. Our Limited Warranty only applies to products that were purchased from an authorized TUMI store or dealer. If you no longer have your receipt, we may be able to use your tracer history in order to demonstrate your warranty coverage. Please visit this link TUMI.com/tumi-tracer/register-your-tumi to register your product.

Registering with the TUMI Tracer® program records the date of purchase so that your information is in our system. Should you ever need to use our repair services, we can validate if your bag is still under warranty. Not all items we make have a tracer number, but most of our luggage, bags, and business cases do. If the item in question is not registered with TUMI Tracer® it will be your responsibility to provide proof of purchase at an authorized TUMI retailer. Please see our tracer registration page for more details regarding tracer registration. Please note : Tracer registration without proof of purchase is not a valid proof for warranty claim. You will need the original store receipt to validate purchase is from an authorized TUMI retailer.

This warranty gives you certain rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

In the European Union you are entitled by law to remedies from the seller free of charge in the event of a lack of conformity of the product and those remedies are not affected by this commercial guarantee.

Name and address of the guarantor: Tumi Services GmbH, Hans-Böckler-Straße 6, 59423 Unna, Germany.