Vilkår og betingelser

Velkommen

Det glæder os at kunne byde dig velkommen til Rolling Luggage's webside (i det følgende benævnt "Siden"), den officielle onlinebutik for mærket Rolling Luggage.

Vi beder dig om at tage dig tid til at læse disse Standardvilkår omhyggeligt. Medmindre andet er angivet heri, er forholdet mellem Rolling Luggage og dets Brugere udelukkende underlagt disse Standardvilkår, der anses for læst og accepteret af Brugeren. Hvis du ikke er enig i disse Standardvilkår i deres helhed, bedes du ikke anvende Siden.

Fra tid til anden, når du anvender særlige tjenesteydelser eller køber produkter på Siden, vil du modtage yderligere retningslinjer, regler og politikker, der gælder for disse tjenester og produkter. Disse gælder som del af Standardvilkårene og for din brug af Siden.

Rolling Luggage kan fra tid til anden ændre Standardvilkårene ved offentliggørelse af sådanne ændringer på Siden. Din anvendelse af Siden efter offentliggørelse af ændringer udgør din accept af de ændrede Standardvilkår.

For betydningen af de definitioner, der er anvendt i disse Standardvilkår, se venligst afsnit 19.

 1. Identifikation

  Aboutbags NV er sælger af de produkter, der vises på Siden. Aboutbags NV har sit registrerede kontor i Ny Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien (Firmaregistreringsnummer Oudenaarde 0681 881 789).

  Aboutbags NV andre kontaktinformationer er som følger:

  • Forretningsadresse: Ny Ostergade 2,1101 København K, Danmark.
  • Telefon: +45 32726078
  • Fax: +32 51 696 837
  • E-mail: customer.care.dk@rollingluggage.com
  • Nayan håndterer kommunikationen på vegne af Aboutbags NV.

 2. Rigtighed af indhold

  Rolling Luggage gør sit bedste for at holde oplysningerne på Siden opdateret. Det er imidlertid ikke muligt at garantere fuldstændig udelukkelse af fejl på Siden. Oplysninger og andet materiale publiceret på Siden kan indeholde unøjagtigheder og typografiske fejl. Angivelserne af vægt, størrelser og mængder af produkt er omtrentlige. Vi har gjort en rimelig indsats for at sikre, at produktoplysningerne er korrekte og for at vise farverne på vores produkter så præcist som muligt. Vi kan dog ikke garantere, at dit skærmbillede præcist afspejler farven på produktet, der skal leveres. Der vil regelmæssigt blive foretaget ændringer i oplysningerne på Siden uden varsel til dig. Rolling Luggage forbeholder sig ret til enhver tid at ændre Siden efter eget skøn. Rolling Luggage garanterer ikke, at funktionerne på Siden eller materiale og indhold altid vil være i tilgængeligt eller fejlfrit, at fejl vil blive rettet eller at Siden eller serveren, der gør den tilgængelig, er fri for virus, eller andre skadelige bestanddele. Rolling Luggage er ikke ansvarlig for brug af Siden, herunder indhold og eventuelle fejl heri.

  Begrænsning for håndbagage: Selvom vi gør en indsats for at sikre, at produkter oplistet under håndbagage overholder de nuværende krav fra flyselskaberne, kan vi ikke holdes ansvarlige for at andre flyselskaber anvender andre standarder for check-in eller, hvis flyselskaber og lufthavne ændrer disse regler.

 3. Priser

  Prisen på de produkter, du bestiller, er den pris, der vises på Siden på det tidspunkt, hvor du afgiver din bestilling og vil blive bekræftet i en e-mail, der bekræfter modtagelsen af din ordre. Alle priser er anført i danske kroner inklusiv moms og forsendelsesudgifter.

  Hvis der konstateres fejl i prisen på de produkter, du har bestilt eller i forsendelsesudgifterne, vil vi informere dig så hurtigt som muligt og give dig mulighed for at bekræfte din ordre til korrekt pris eller annullere din ordre. Hvis du annullerer, refunderer eller krediterer vi dig for det beløb, der er blevet trukket på dit betalingskort for produkterne.

 4. Onlinebestilling

  Du kan afgive en bestilling, hvis du er 18 år eller derover. Bestillingsprocessen består af følgende trin:

  • Du tilføjer de produkter, du ønsker at købe, til indkøbskurven;
  • Du vælger leveringsmetode;
  • Du indtaster leveringsadresse;
  • Du indtaster faktureringsadresse samt betalingsoplysninger;
  • Du bliver bedt om at bekræfte Standardvilkårene;
  • Før du afsender din ordre får du mulighed for at gennemgå dine valg, kontrollere den samlede pris for din ordre inklusiv forsendelsesudgifter.

  Når du har afsendt din ordre, vil du modtage en e-mail, der bekræfter modtagelsen af din ordre.
  Hvis du betaler med betalingskort, vil du modtage en e-mail, der angiver din betalingsstatus.
  Så snart varerne er afsendt, vil du modtage besked herom ("Afsendelsesnotifikation via e-mail") Alle ordrer er afhængige af tilgængelighed af produkterne på afsendelsestidspunktet.
  Vi forbeholder os ret til at annullere din ordre af enhver årsag.

 5. Betaling

  De betalingsmetoder, vi accepterer, er nævnt på vores Side. Betalingen skal ske i danske kroner. Der henvises til Fortrolighedspolitikken på Siden for yderligere oplysninger om internetsvindel og sikker betaling.

  Rolling Luggage bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil vi har modtaget fuld betaling samt forsendelsesudgifter med tillæg af eventuelle morarenter og/eller skadesløsholdelse.
  Selvom Rolling Luggage er sælger, skal du foretage betaling til Nayan's bankkonto, yderligere information kan findes på betalingssiderne på Siden.

 6. Salgsaftale

  Der foreligger ingen salgsaftale mellem dig og Rolling Luggage, før Rolling Luggage afsender produkterne. Alle oplysninger på vores hjemmeside er en invitation og ikke et tilbud eller en ensidig kontrakt. Din ordre repræsenterer et bindende tilbud fra dig om køb af vores produkter. Salget er alene bindende for os, når vi har afsendt Afsendelsesnotifikation via e-mail, om at varerne er blevet afsendt til dig.

  Rolling Luggage forbeholder sig ret til at afvise en ordre af forskellige grunde, helt eller delvist, og i alle følgende tilfælde:

  • Hvis produktet ikke er tilgængeligt;
  • Hvis dine faktureringsoplysninger ikke er korrekte eller ikke verificerede;
  • Hvis din ordre bliver markeret af sikkerhedssystemerne som en usædvanlig ordre eller en ordre, hvortil der er mistanke om svig;
  • Hvis din bankoverførsel/reservation ikke er modtaget rettidigt;
  • Hvis vi har grund til at tro, at du er under 18 år;
  • Hvis vi har grund til at tro, at du er forhandler;
  • Hvis der opstod en fejl i angivelsen af pris;
  • Hvis vi ikke kunne levere til den adresse, du har angivet;
  • I tilfælde af force majeure.
 7. Leveringsrestriktioner - modtagerland

  • Postboksadresser og militære APO-adresser accepteres ikke.
  • Vi leverer fra mandag til fredag, undtagen på helligdage.
  • Du skal bruge www.rollingluggage.dk for at få leveret bagage i Danmark.
 8. Levering

  Vi vil gøre os alle rimelige bestræbelser på at levere de bestilte varer inden for den tidsplan, der er angivet på de enkelte ordrebekræftelser fremsendt til Brugeren. Sådanne tidsfrister er ikke garanterede leveringstidspunkter og kan ikke påberåbes. Fejlagtig angivelse af adresser er Brugerens ansvar og kan medføre ekstra udgifter, der vil blive opkrævet fra Brugeren.

  Hvis dit produkt ikke er blevet leveret inden for den angivne tidsperiode, kontakt os da venligst med dit kundenummer eller ordrenummer. Du kan herefter betragte salgskontrakten som værende ophævet og anmode om en fuld refundering af de relevante produkter som eneste mulighed. Du kan også angive en ny leveringsperiode som er passende efter omstændighederne og anmode Rolling Luggage om at levere produkterne før afslutningen af denne tidsperiode. Hvis Rolling luggage herefter ikke leverer i denne forlængede tidsperiode kan du betragte salgskontrakten som ophævet og derefter anmode om en fuld refundering af de relevante produkter.

  Vi forsender kun med professionel kurer. Vi kræver altid at en person kvitterer for modtagelsen. Du accepterer, at en leverance underskrives af en anden person end Brugeren, hvis denne person er til stede og er en voksen person på 18 år eller derover. Hvis der ikke er nogen til stede på leveringstidspunktet, vil du blive bedt om at kontakte vores kurerservice for at arrangere en alternativ leveringsdato.

 9. Defekt produkt eller forkert levering

  Ved leveringen undersøg venligst emballagen for beskadigelse. Hvis det viser sig, at produktet er beskadiget eller ikke er i overensstemmelse med din ordre, følg venligst fremgangsmåde for returnering beskrevet i afsnit 10 nedenfor. Ved defekte varer eller fejllevering grundet vores forhold tilbagebetaler Rolling Luggage alle forsendelsesomkostninger forbundet med tilbagelevering af varen. Såfremt varen fortsat føres vil vi sende dig en ny Afsendelsesnotifikation via e-mail og vi vil automatisk, med det samme og uden yderligere omkostninger sende dig en korrekt erstatningsleverance.

 10. Returformular

  Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved returnering af defekte eller forkert leverede produkter beskrevet i afsnit 9 ovenfor og i andre tilfælde, hvor Samonite har givet sin accept til returnering. Du kan også vælge at anvende den lovfastsatte fremgangsmåde ved tilbagekaldelse og ophævelse beskrevet i afsnit 11.

  1. Udfyld venligst Returformularen. Vi vil herefter sende dig en returlabel, -nummer og- instruktioner med e-mail.
  2. Pak genstanden, der skal returneres (kun ubrugte og ubeskadigede varer i originalemballage med korrekte mærkater, tilbehør, brugeranvisninger og garantifoldere). Den originale emballage vil forhindre transportskader.
  3. Udskriv returmærkat og sæt det på din returpakke/pakker. Returmærkatet vil indeholde alle nødvendige data og sikre en problemfri forsendelse (dine personlige data, vores leveringsadresse, navnet på kurer).
  4. Læs omhyggeligt returinstruktionerne, kontakt vores ekspres kurer og aftal et afhentningssted. Du skal arrangere afhentning så hurtigt så muligt og senest 14 dage efter, at du orienterede os om returneringen.
  5. Såfremt du ikke har opfyldt alle betingelserne for returnering, vil vi orientere dig herom pr. e-mail indenfor 14 dage.

  Ved køb af TUMI-produkter følger der en returmærkat med ved leveringen. Returmærkaten indeholder følgende oplysninger:
  Følg nedenstående anvisninger, hvis du vil returnere et eller flere TUMI-produkter.

  1. Indpak produktet eller produkterne på sikker måde i den originale produktemballage, hvis det er muligt. Vedlæg alle papirer og dele og alt tilbehør.
  2. Vedlæg pakkelisten og retursedlen med oplysning om alle de varer, du returnerer, og årsagen.
  3. Kontakt vores kundeservice pr. e-mail på eu-service@tumi.com for at aftale afhentning med UPS.
  4. Når afhentningen er aftalt, sender vi dig returmærkaten, hvor portoen er betalt. Udskriv den, og sæt den godt fast på pakken. Sørg for, at modtageradresse kan læses tydeligt.
  5. Fjern alle andre mærkater på pakkens yderside, før du sender returpakken.
  6. Giv pakken til en UPS-chauffør, eller aflever pakken på et godkendt UPS-afleveringssted. Gå ind på www.ups.com/dropoff for at finde et afleveringssted nær dig.
  7. Gem UPS-retursporingsnummeret til din returpakke for at kunne holde øje med leveringsstatussen. Du kan spore din returpakke på www.UPS.com.
 11. Fjernsalg – returneringsret

  Du kan ikke fortryde dit køb af varer der enten er fremstillet efter dine anvisninger eller som er særligt tilpasset dig.

  Fortrydelsesretten

  Du har ret til at fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage uden at give nogen begrundelse.

  Fortrydelsesretten udløber: (i) 14 dagen efter den dag hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke befragteren, får varerne i fysisk besiddelse; eller (ii) når det drejer sig om en aftale om flere varer, 14 dage efter den dag hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke befragteren, får den sidste del af varerne i fysisk besiddelse.

  For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele os din beslutning om at fortryde købet i en utvetydig erklæring (f.eks. med brev, fax eller e-mail).

  Du kan benytte denne standardfortrydelsesformular , men det er ikke obligatorisk. Du kan også meddele os din beslutning om at fortryde købet med den elektroniske returformular (Vi anbefaler dette, da det sikrer den mest effektive behandling af din udnyttelse af fortrydelsesretten). Bagefter giver vi feedback til dig i anerkendelse af at have modtaget anmodningen om retur på et holdbart medium (f.eks. E-mail) uden forsinkelse.

  Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender en meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  Følge af fortrydelse

  Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder).

  Såfremt varen måtte have tabt værdi og dette tab kan tilskrives din unødvendige håndtering af varen, vil vi fratrække dette tab fra beløbet der refunderes.

  Vi gennemfører tilbagebetaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din beslutning om at fortryde aftalen.

  Vi gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

  Vi afhenter varerne på måden beskrevet i Returformularen, og bærer omkostningerne forbundet hermed. Du er kun ansvarlig for tab i det omfang, det er opstået som følge af din håndtering af varen ud over hvad er nødvendigt for at fastslå varens type, karakteristika og funktion. Du bør ikke fremsende varerne på nogen anden måde end den, der er beskrevet i Returformularen. Såfremt du alligevel vælger at gøre dette, vil det være for egen regning og risiko.

 12. Ansvarsbegrænsning

  Vi anvender rimelige kommercielle metoder til at undgå afbrydelser på webstedet og at holde det fri for fejl. Vi bestræber os også på at beskytte webstedet imod computerviruser og anden ‘malware’. Arten af disse farer og internettet taget i betragtning, er det dit ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte din computer og dit system, idet din brug af webstedet og informationen derfra udelukkende sker på dit eget ansvar.

  Vi kan ikke holdes ansvarlig for brugen eller manglende mulighed for at bruge webstedet, webstedets indhold eller et link til et andet websted eller funktionen af de produkter, der er købt på webstedet. I det maksimale tilladte omfang, som loven tillader, er vi ikke ansvarlig for (i) tab, der ikke er forårsaget af nogen fejl fra vores side eller (ii) noget (forretnings-) tab (inklusive tab af fortjeneste, tid, indtægter, data) eller (iii) indirekte tab eller tab som følgevirkning, som hverken du eller vi kunne forudse, da du begyndte at bruge webstedet.

  Vores samlede ansvar i forbindelse med slagskontrakten vil ikke overstige prisen på det pågældende produkt.

  Disse vilkår og betingelse har ingen indflydelse på dine lovmæssige rettigheder.

 13. Garanti

  (a) Lovmæssig garanti::
  I EU har du ret til gratis afhjælpning fra sælgers side ved en mangel på varerne, og at disse beføjelser ikke påvirkes af den handelsmæssige garanti.

  (b) Kommerciel garanti::
  Rolling Luggage tilbyder også en ekstra kommerciel garanti på visse produkter. For nærmere oplysninger om denne garanti se venligst garantibeviset og/eller på Siden.

 14. Spørgsmål, klager, kommentarer eller kontakt til service

  Hvis du har spørgsmål til Siden, eller hvis du har tekniske problemer med hensyn til adgang til informationerne på Siden, kontakt venligst: customer.care.dk@rollingluggage.com.

 15. Brugsbegrænsninger og immaterielle rettigheder

  Alle mærkenavne, produktnavne og titler anvendt på Siden er forretningskendetegn eller registrerede varemærker tilhørende Rolling Luggage eller tredjeparter. Du må ikke anvende eller gengive sådanne varemærker eller forretningskendetegn, da dette vil kunne udgøre en krænkelse af ejeren af disse rettigheder. Alt design, tekst dokumenter, film og øvrige tjenester samt udvælgelsen og arrangeringen heraf og alt øvrigt materiale anvendt på Siden, er beskyttet af ophavsret til Rolling Luggage eller dennes leverandører. Du må alene kopiere elektronisk og udskrive dele af Siden i den udstrækning, det er nødvendigt for at afgive ordre eller for at anvende Siden som indkøbsressource. Det er ikke tilladt at anvende informationen og materialerne på Siden til noget andet formål, inklusive reproduktion til andre formål end de nævnte, foretage ændringer, distribuere eller (re)producere. Ønsker du at anvende materialer og oplysninger fra Siden, skal du indhente forudgående skriftligt samtykke fra Rolling Luggage.

 16. Anvendelse af oplysninger og forslag fra dig vedrørende Siden

  Hvis du giver Rolling Luggage eller poster materiale, informationer, forslag eller kommentarer på eller via Siden, vedrørende Siden, om den måde, hvorpå Rolling Luggage driver sin forretning eller driver Siden, forbeholder Rolling Luggage sig retten til at anvende materiale, informationer, forslag eller kommentarer efter eget skøn, uden kompensation eller angivelse af dig som ophavsmand. Du giver hermed Rolling Luggage en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, verdensomspændende, vederlagsfri licens til at udnytte og offentliggøre sådanne oplysninger og materialer, helt eller delvist. Benyttelsen af sådanne informationer, hvormed du kan blive identificeret, (såsom dit navn, adresse, cpr-nummer eller telefonnummer) vil omfattet af Sidens Fortrolighedspolitik , anført nedenfor.

 17. Anvendelse af dine forslag til Rolling Luggage om nye produkter, funktioner eller processer

  (a) Indsendte forslag vil på ingen måde etablere et fortrolighedsforhold eller sætte Rolling Luggage i den situation, at der modtages en meddelelse i tillid, og Rolling Luggage forpligter sig ikke til at behandle eller opretholde disse som fortrolige indlæg.

  (b) Rolling Luggage har ret til at beholde alt indsendt materiale, at lave kopier heraf og opbevare disse i sit arkiv.

  (c) Der påtages ingen forpligtelser, ej heller implicitte, af Rolling Luggage ved modtagelsen eller gennemgangen af det tilsendte, medmindre eller indtil en formel skriftlig aftale er underskrevet af Rolling Luggage og dig, og herefter vil Rolling Luggage's forpligtelser være begrænset til indholdet af denne skriftlige aftale.

 18. Fortrolighedspolitik

  Vi betragter det som meget vigtigt at beskytte dine private oplysninger, og vi ønsker at have sikkerhed for, at du er bekendt med og er enig i den måde, hvorpå vi anvender dine personlige oplysninger. Du kan læse vores Fortrolighedspolitik på www.rollingluggage.dk. Ved at afgive en ordre på Siden, giver du samtidig dit samtykke til indsamling, anvendelse og videregivelse af dine personlige data i henhold til Fortrolighedspolitikken.

  Hvis du har spørgsmål vedrørende dit privatliv, bedes du kontakte privacy@aboutbags.com.

 19. Definitioner

  I nærværende Standardvilkår skal begreberne anført nedenfor anses at have følgende betydning medmindre andet udtrykkeligt er anført:

  • Standardvilkår: Nærværende Standardvilkår med alle tilføjelser eller opdateringer.
  • Nayan: Nayan NV, aktieselskab, registreret under belgisk lovgivning (såkaldt NV), der har hovedkontor i Pittemsestraat 58D, 8850 Ardooie (Belgien), Firmaregistreringsnummer Kortrijk 0806.661.106; Nayan er ansvarlig for den tekniske støtte til drift af Siden.
  • User: En, der ved at indtaste adressen på Siden eller følger et link og besøger Siden samt anvender den til informative formål eller afgiver en ordre.
  • Rolling Luggage: Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien (Firmaregistreringsnummer Oudenaarde 0681 881 789)
   Med hensyn til den intellektuelle ejendomsret betyder "Rolling Luggage" Samsonite IP Holdings Sarl med registreret kontor på 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg og med firmanummer B147735 og TUMI inc. TUMI inc. with registered office at 499, Thornall Street, Edison, NJ 08837, United States.
  • Site: Indholdet samlet på adressen www.rollingluggage.dk.
 20. Lovvalg og værneting

  Enhver tvist om gyldigheden, forståelsen og/eller anvendelsen af vilkår og betingelser reguleres udelukkende af belgisk lovgivning og de belgiske domstole, med forbehold for forbrugernes ret til at indbringe en tvist for den domstol, der er kompetent over for grundlaget i de obligatoriske lovbestemmelser. Anvendelsen af de forenede nationers konvention om kontrakter angående internationalt salg af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis du er forbruger med bopæl i eu, nyder du desuden den beskyttelse, du får, med de obligatoriske bestemmelser i loven i dit opholdsland.

  Brugeren accepterer i tilfælde af en tvist vedrørende anvendelsen af Siden, at elektronisk bevismateriale (f.eks. e-mail, sikkerhedskopiering og lignende) kan anvendes som bevis.

  Såfremt en eller flere bestemmelser i Standardvilkårene erklæres ugyldige eller ikke finder anvendelse, vil de øvrige bestemmelser i Standardvilkårene fortsat være gældende, og den del, der erklæres ugyldig vil forblive gældende inden for de grænser, der er fastsat ved lov.

 21. Hele aftalen

  Disse vilkår og betingelser erstatter alle tidligere betingelser, der gælder for Brugeren.

  Hvis du har spørgsmål, bemærkninger eller tekniske problemer med hensyn til Siden, vær venlig at kontakte os på customer.care.dk@rollingluggage.com, tel. +45 32726078 and fax +32 51 696 837.

  Disse Standardvilkår er senest opdateret 12/01/2024.

Standardfortrydelsesformular